Leden woonachtig in het buitenland zullen i.v.m. met de hoge verzendkosten het clubblad alleen digitaal ontvangen.
Met het verzenden van deze mail geeft u aan dat wij uw gegevens mogen opslaan. Wij zullen deze enkel gebruiken voor het regelen van de automatische incasso en niet verstrekken aan derden.
Betaling geschiedt per automatische incasso.