HUISREGELS TRUCKS @ TWENTHE

6, 7 en 8 september 2024

 • Betreden van het evenementen terrein geschied geheel op eigen risico dit geld voor zowel bezoekers als voor deelnemers.
 • Trailers en aanhangers zijn dit weekend niet toegestaan, mits anders is overlegd met de organisatie.
 • Het meenemen van eigen etenswaren/drinken is net als glas niet toe gestaan.
 • Er wordt geen alcohol geschonken onder de 18 jaar! Bij twijfel kan er om een geldig legitimatie worden gevraagd.
 • Open vuur in welke vorm ook, is ten strengste verboden.
 • Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
 • Containers en afzetbakken moeten op de Truck blijven.
 • Instructies door de organisatie van Trucks @ Twenthe of mensen die werkzaam zijn voor de organisatie dienen ten alle tijden worden opgevolgd. Dit geld natuurlijk ook voor instructies van Politie, Brandweer, Ambulance en Beveiliging.
 • Personen welke onder invloed van alcohol en/of drugs een voertuig besturen, worden overgedragen aan de politie!
 • In geval van geweldpleging, bedreiging, vernieling, diefstal en drugsbezit wordt direct overgegaan tot het inschakelen van politie!
 • De organisatie is niet aansprakelijk te stellen voor schade, vermissing, diefstal e.d. van/of voorwerpen uit/aan het voertuig.
 • Op het evenemententerrein gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen met en gebruiken van geweld, discriminerende of kwetsende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, worden niet getolereerd.
 • Claxonneren, toeteren en luide muziek is ten alle tijden verboden.
 • Overtredingen van bovengenoemde regels kan leiden tot verwijdering van het evenemententerrein. In het geval van zware overtredingen behoudt de organisatie zich het recht voor, om de politie in te schakelen!
 • Op vrijdag 6 september is het vanaf 15.30 mogelijk om met je truck naar het evenementen terrein te komen.
 • In verband met de veiligheid van alle aanwezigen is het NIET toegestaan om zondag 8 september voor 16.00 te vertrekken. Let hierop met je rit planning!!!!
 • Een ieder die het evenemententerrein betreed geeft toestemming voor het maken van video-,foto- en geluidsopnamen waar de bezoeker/deelnemer mogelijk in of op voor zal komen .
 • In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.
 • Tenten en zitjes voor de trucks zijn op last van de brandweer niet toegestaan.
 • Door het evenemententerrein te betreden gaat je akkoord met alle boven genoemde regels.
 • Neem bij vragen of problemen contact op met de organisatie.

We wensen iedereen een mooi weekend toe.

Organisatie

TRUCKS@TWENTHE

Inschrijfformulier_Trucks@Twenthe

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam

Bedrijfsinformatie

Klik of sleep bestanden naar dit veld om te uploaden. Je kunt tot 2 bestanden uploaden.
Met het verzenden van deze mail geeft u aan dat wij uw gegevens mogen opslaan. Wij zullen deze enkel gebruiken voor dit evenement en niet verstrekken aan derden.